Landschappelijke inpassing NAM-locatie 's Gravenzande
Opdrachtgever: Nederlandse Aardolie Maatschappij