Landschappelijke inpassing NAM-locatie Maasland
Opdrachtgever: Nederlandse Aardolie Maatschappij