Architectenbureau PARTITIO Ontwerphuis is een onafhankelijk en dynamisch architectenbureau.

Met een team van meerdere architecten geven we vorm aan woningen, woningbouwcomplexen tot instellingen en bedrijfsgebouwen. Als bureau staan we voor functionele, architectonisch verrassende, maar bovenal realistische ontwerpen. In de afgelopen jaren hebben wij gewerkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers: particulieren, bedrijven, instellingen, gemeenten en overige overheden.

Wij werken aan plannen op diverse schaal- en abstractieniveaus van urbane tot rurale gebieden. Dit betekent dat alle facetten, van visieontwikkeling tot realisatie, door ons bureau worden geadviseerd en uitgewerkt.

Binnen het bureau zijn er de volgende disciplines aanwezig: Gebouw, Stad, Tuin en Landschap. Hiermee zijn wij de partner voor het beantwoorden van vragen op het gebied van ARCHITECTUUR van landschap tot gebouw.

Door samenwerking met externe adviseurs is een breder adviesterrein aanwezig die voor alle projecten een meerwaarde biedt.

Deze bureaupresentatie biedt uiteraard niet de volledige weergave van alle projecten, maar geeft slechts een beeld van enkele gerealiseerde projecten  en projecten in ontwerpfase.